De Gasperistraat 5 - 6441 JJ Brunssum 045 - 52 516 66 info.rkbstitusbrandsma@movare.nl

BS Titus Brandsma

In onze school, gelegen te Brunssum-Noord, werken we met flexibele leer- en werkplekken aan klas - en groepsdoorbrekend onderwijs. Je veilig voelen, aansluiting vinden en ervaren dat je jezelf kunt zijn, zijn pijlers van ons pedagogisch klimaat. Met ons onderwijs spreken we elke leerling aan op zijn niveau, zijn talenten en zijn verantwoordelijkheid. Hoe een kind zich daarbij voelt, welke keuzes het hierbij maakt en hoe het omgaat met de omgeving krijgt onze aandacht.

Basisschool Titus Brandsma is een school met boeiend onderwijs, inspirerend personeel en een verweven ouder- en leerlingdeelname. Er wordt gewerkt in kleine instructiegroepen op niveau. De kinderen volgen hun eigen ontwikkeling m.b.v. leerlingportfolio's. We bieden eigentijds en onderzoekend leren aan binnen het Opeduca project. In ons schoolgebouw bevinden zich de buitenschoolse opvang Humankind en de Peuteropvang Pukkio. 

Uw kind aanmelden?

Vul het formulier online in