De Gasperistraat 5 - 6441 JJ Brunssum 045 - 52 516 66 info.rkbstitusbrandsma@movare.nl
Yvonne Steiner

Yvonne Steiner

Intern begeleider

Mijn naam is Yvonne Steiner.
Met veel plezier werk ik op mijn ‘oude’ basisschool.
Begonnen als juf van groep 3, later ook bij de kleuters met soms een uitstapje naar een andere groep.
Nu mag ik mij al enige jaren interne begeleider noemen.
In deze functie coördineer, begeleid en ondersteun ik onderwijsvernieuwingen.
Samen met mijn collega’s willen we kinderen een zo goed mogelijke basis geven om hun eigen leren- en toekomst vorm te geven.

Uw kind aanmelden?

Vul het formulier online in