De Gasperistraat 5 - 6441 JJ Brunssum 045 - 52 516 66 info.rkbstitusbrandsma@movare.nl
service-image

Protocol besmette persoon op school

Hoe handelt onze school zodra er een besmette persoon geconstateerd wordt?

 

Protocol besmette persoon op school

 

Vooraf toestemming vragen aan ouders/verzorgers i.v.m. bron- en contactonderzoek

 

Het is van groot belang dat de GGD Zuid Limburg onmiddellijk na het constateren van een besmetting kan starten met bron- en contactonderzoek rondom de besmette leerling of medewerker. Dat kan de GGD Zuid Limburg echter alleen snel en efficiënt doen als zij binnen korte tijd de ouders van de klasgenoten van de besmette leerling of medewerker kan bellen. De GGD heeft hiervoor de naam en telefoongegevens van de ouders/verzorgers van de klasgenoten van een besmette leerling/medewerkers door te geven.

De door de GGD Zuid Limburg gevraagde gegevens kunnen en willen wij niet zonder toestemming van ouders/verzorgers verstrekken.

In dat kader is bijgaande toestemmingsverklaring opgesteld (bijlage), die  ouders/verzorgers van de leerlingen van alle MOVARE-scholen ontvangen.

 

 

Hoe te handelen in geval van een positief geteste leerling of medewerker:

 

 1. Maak een melding bij GGD ZL d.m.v. meldformulier

Indien een leerling of medewerker op school positief is getest, maakt de schooldirecteur hiervan een melding bij GGD Zuid Limburg. Dit mag alleen met toestemming van de betrokkene (ouder, verzorger of persoon in kwestie).

 

 

 1. Geef de besmetting door aan het College van Bestuur

 

 

 1. GGD ZL neemt snel contact op met melder (directeur die meldformulier heeft ingevuld)

Een medewerker bron- en contactonderzoek (BCO) van GGD ZL neemt binnen een half uur na de melding contact op om met melder het beleid te bespreken.

Indien de BCO-medewerker op grond van melding en aanvullende informatie van melder concludeert dat er geen besmettingsgevaar is geweest voor klasgenoten, wordt er geen verdere actie ondernomen. Dat is bijvoorbeeld als de besmette leerling een bepaald aantal dagen niet meer op school is geweest.

Stelt de BCO-medewerker vast dat sprake is geweest van besmettingsgevaar dan is 4 en verder van toepassing.

Neem desgewenst zelf contact op met GGD ZL, via 088 - 880 50 05 (dagelijks tussen 8.00 – 20.00 uur bereikbaar); doe dat in ieder geval als de GGD niet binnen een half uur contact heeft opgenomen met melder. Duidelijkheid is geboden of klas wel/niet in voorlopige quarantaine moet. De directeur neemt in overleg met de BCO-medewerker hierover een beslissing.

 

 1. Stuur de klas/groep naar huis

Neem contact op met de ouders/verzorgers en geef aan dat sprake is van een besmette persoon in de klas/groep en dat alle leerlingen van de klas daarom naar huis worden gestuurd en in afwachting van bron- en contactonderzoek door de GGD ZL voorlopig uit voorzorg in quarantaine moeten.

Aanvullend: vraag tevens aan ouders/verzorgers die voornoemde toestemmingsverklaring (nog) niet hebben ingevuld of zij (alsnog) toestemming geven de bij de school bekend zijnde namen en telefoonnummers van de ouders/verzorgers van de betreffende leerlingen door te geven aan de GGD ZL voor bron- en contactonderzoek.

 

 

 1. Stuur ouders/verzorgers bericht via ouderportaal

Gebruik hiervoor uitsluitend onderstaande tekst, zonder wijzigingen/aanvullingen:

 

‘Beste ouders/verzorgers van groep <..>,

In de klas/groep van uw zoon/dochter is sprake van een op COVID-19 positief geteste persoon. In verband hiermee dienen alle leerlingen van de klas/groep voorlopig uit voorzorg in quarantaine te blijven. Deze quarantaine betekent dat uw kind zich tijdelijk afzondert, met niemand afspreekt en zoveel mogelijk thuisblijft, om zo een eventuele verspreiding te voorkomen.

Dit in afwachting van het door de GGD ZL uit te voeren bron- en contactonderzoek. Gedurende het bron- en contactonderzoek wordt u geïnformeerd door de GGD ZL of de school.

 

Met vriendelijke groet,

 

Stuur dit bericht ook ter informatie door naar medewerkers van de school en medegebruikers van het schoolgebouw, zoals kinderopvang.

 

 

 1. Bron- en contactonderzoek door GGD ZL

Bij een positief geteste leerling/medewerker maakt de school een melding bij de GGD middels het meldformulier positief getest leerling of medewerker. De GGD neemt contact op met school om samen het bron- en contactonderzoek uit te voeren.

 • Categorie 2 contacten (nauwe contacten) worden door de GGD zelf benaderd, nadat school en/of de besmette persoon de contactgegevens heeft aangeleverd.
 • Categorie 3 contacten (bijvoorbeeld overige klasgenootjes) worden door school zelf geïnformeerd, met hulp van de GGD (standaard-brief RIVM).
 • Bij meerdere besmettingen in een groep, of indien meerdere leerlingen in de groep waar een besmetting is geconstateerd bij het contactonderzoek als categorie-2 contact worden aangewezen, kan dit tot gevolg hebben dat: op indicatie van de GGD een hele groep of klas thuis in quarantaine moet blijven;  kinderen en medewerkers die in quarantaine zij kunnen zich op dag 5 (of eerder indien klachten) laten testen. Bij een negatieve test kan de quarantaine vroegtijdig worden beëindigd. Dit beleid geldt ook indien het lastig of onmogelijk is categorie-2 contacten aan te wijzen (bijvoorbeeld bij jonge kinderen).
 • Bij meer dan 1 besmetting binnen een groep en/of bij meerdere klassen met 1 besmetting kan dit tot gevolg hebben dat een of meerdere klassen thuis moeten blijven.

 

 1. Brieven mailen naar betrokkenen

De BCO-medewerker laat aan de school weten welke brief naar wie gestuurd dient te worden. Het gaat hier om standaard RIVM-brieven, waarvan de BCO-medewerker de links doormailt. 

 

 


< Ga terug naar het nieuwsoverzicht

Uw kind aanmelden?

Vul het formulier online in