De Gasperistraat 5 - 6441 JJ Brunssum 045 - 52 516 66 info.rkbstitusbrandsma@movare.nl

Schoolverlaterskamp groep 8

28 Apr 2021 t/m 30 Apr 2021

Deze dagen gaan de kinderen van groep 8 op schoolverlaterskamp. Nog één keer een gezamelijke buitenschoolse activiteit voordat de kinderen aan de middelbare school gaan beginnen.