De Gasperistraat 5 - 6441 JJ Brunssum 045 - 52 516 66 info.rkbstitusbrandsma@movare.nl

Cito LOVS E-toetsen gr 1 t/m 7

14 Jun 2021 t/m 18 Jun 2021

De komende weken vinden er weer citotoetsen plaats.
Deze zijn voor de groepen 1 t/m 7.